انتخاب رنگ

bg_image

img

گزارش عملکرد شش ماهه‌ی اول سال ۱۴۰۲

img
گزارش عملکرد
گزارش عملکرد شش ماهه‌ی اول سال ۱۴۰۲

آغوشی که هر روز بزرگ‌تر می‌شود❤️
هر روز به تعداد افراد مبتلا به سرطان که زیر چتر حمایت انجمن خیریه حمایت از بیماران سرطانی صبا قرار می‌گیرند، افزوده می شود‌‌.
تنها با تداوم این همراهی آغوش انجمن خیریه صبا می‌تواند به روی همه مبتلایان به سرطان گشوده بماند.
گزارش عملکرد شش ماهه اول سال ۱۴۰۲.
انجمن خیریه حمایت از بیماران سرطانی صبای شهرستان بوکان.
دل دردمندان تهیدست تحت پوشش انجمن صبا را شاد کنید و بدینگونە شکرگزار همەی نعمت‌هایی باشید کە خداوند سخاوتمندانە بە شما بخشیدە است.
شماره کارت‌های بانکی انجمن صبا
۶۰۳۷۹۹۱۸۹۹۷۶۴۰۸۲ بانک ملی
۶۰۳۷۶۹۱۹۹۰۶۶۸۴۸۵ بانک صادرات
۵۰۴۱۷۲۷۰۱۰۰۶۵۱۸۱ بانک رسالت
به نام انجمن خیریه حمایت از بیماران سرطانی صبا
از درگاە احدیت، برای شما عزیزان خداجو بهترینها را آرزو می‌کنیم.